Zespół ludowy „Siedliszczanki znad Wieprza”

Zespół ludowy „Siedliszczanki znad Wieprza” oficjalnie powstał 1 lutego 2004 roku. Został on reaktywowany po przeszło 10 latach dzięki staraniom Wójta Gminy Siedliszcze Hieronima Zonika i osób, którym bliskie są tematy związane z kulturą ludową i regionalizmem. Od samego początku kierownictwo muzyczne nad zespołem objęła nauczycielka muzyki pani Jolanta Jędruszak. Opiekę merytoryczna zajmuje się Biblioteka Publiczna Gminy Siedliszcze, w zakresie wyszukiwania i drukowania tekstów, prowadzenia kroniki nawiązywania współpracy innymi zespołami, organizowania występów, itp.. Od samego początku „Siedliszczankom znad Wieprza” towarzyszy dziecięcy zespół ludowy „Kłosy”. Takie połączenie to znakomity przykład integracji pokoleń. Na wspólnych imprezach występują obok siebie dzieci i rodzice, wnukowie i dziadkowie.

Repertuar zespołu „Siedliszczanki znad Wieprza” stanowią piosenki i przyśpiewki ludowe z regionu lubelskiego, przygotowywane na podstawie publikacji Oskara Kolberga, oraz widowiska i obrzędy ludowe (np. Cembrowana studzienka). Członkowie zespołu występują w strojach krzczonowskich, jako tym najbardziej reprezentacyjnym dla całej Lubelszczyzny.

Przewiń na górę
Skip to content