Zmiany w Regulaminie połowu ryb na zbiorniku wodnym „Majdan Zahorodyńskim”

W Regulaminie Połowu Ryb na zbiorniku wodnym „Majdan Zahorodyński” i określenia wysokości stawek wprowadza się następujące zmiany:

Pkt 3, 7 i 11 w sekcji Postanowienia ogólne otrzymują brzmienie:
3. Prawo do wędkowania mają osoby posiadające zezwolenie na połów ryb i kartę wędkarską.
7. Osoby do 18 lat mają prawo wędkować wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej posiadającej zezwolenie na połów ryb na zbiorniku wodnym „Majdan Zahorodyński”.
11.
Dobowe zezwolenia można nabyć od dnia 20 czerwca 2024 roku tylko i wyłącznie w sklepie spożywczo przemysłowym w Majdanie Zahorodyńskim nr 12a. W dniu połowu należy mieć przy sobie potwierdzenie uiszczenia opłaty.

Pkt 2 w sekcji Kontrola i odpowiedzialność wędkujących otrzymuje brzmienie:
2. Na żądanie kontrolujących wędkarz ma obowiązek okazać pozwolenie na połów ryb, kartę wędkarką i rejestr połowów.

Zarządzenie

Regulamin
Zmiany w Regulaminie połowu ryb na zbiorniku wodnym „Majdan Zahorodyńskim”
Przewiń na górę
Skip to content